Training Interviewtechnieken

 MedInsight heeft een training Interviewtechnieken ontwikkeld die aansluit bij de analyse van (bijna-)incidenten en calamiteiten volgens de PRISMA-methode. Er kan alleen een goede PRISMA-analyse gemaakt worden als er kan worden beschikt over de juiste data. In de praktijk blijkt dat het verzamelen van die data middels het afnemen van interviews dikwijls een probleem is. Toepassen van de in deze training behandelde technieken kan dit probleem oplossen.

Doelgroep
 • Medewerkers die enige voorkennis hebben van de PRISMA-methode en ingezet (gaan) worden bij het afnemen van interviews.
Doel
 • De deelnemer leert hoe een interview voor te bereiden en uit te voeren in een veilige sfeer, met als uiteindelijk doel extra informatie te verzamelen voor het maken van een goede PRISMA-analyse.
Inhoud
 • Het grondig voorbereiden van interviews aansluitend bij de PRISMA-methode.
 • Het toepassen van de nodige gesprekstechnieken, zoals:
  • enkelvoudige vragen stellen;
  • functioneel doorvragen;
  • onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken.
 • Het onderkennen van subjectieve begrippen en hier op doorvragen (bijvoorbeeld begrippen als veel, weinig, druk, slordig, agressief).
 • Het beseffen van eigen interpretaties en de juiste vragen leren stellen om deze interpretaties te verifiëren bij de geïnterviewde.
 • Het creëren van een veilige sfeer tijdens het interview, om zoveel mogelijk relevante informatie te verkrijgen.
Duur
 • Het tijdsbeslag is 1 dagdeel van 4 uur.
​​Algemeen
 • Groepsgrootte, vanuit didactisch oogpunt, maximaal 12 deelnemers.
 • Na behandelen van de nodige theorie worden de geleerde technieken aan de hand van een casus geoefend in de vorm van een rollenspel.
 • Deelnemers ontvangen gerichte persoonlijke feedback van de trainer.
 • Elke deelnemer ontvangt bij voldoende actieve deelname na afloop een certificaat.

Heeft u interesse of wilt u nog aanvullende informatie, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.