PRISMA Praktisch is geschreven ter ondersteuning van medewerkers in de zorgsector die zich in de praktijk bezig houden met het analyseren van (bijna-)incidenten. Doorgaans zijn dit verpleegkundigen, artsen, doktersassistenten of andere beroepsbeoefenaren die lid zijn van een VIM-/calamiteitencommissie.

Het leerboekje omvat drie hoofdstukken en vier hulpkaarten. In het eerste hoofdstuk komt het nut en de noodzaak van het uitvoeren van incidentenanalyses aan de orde. Vervolgens worden in het tweede hoofdstuk de uitgangspunten en de begrippen van de PRISMA-methode uiteengezet. De beschrijving is beknopt gehouden en waar nodig aangevuld met heel concrete praktijkvoorbeelden om de theorie te verduidelijken. In het derde hoofdstuk komen nog eens alle stappen uit de methode aan de orde, maar nu vanuit het oogpunt van een VIM-/calamiteitencommissie. Herkenbare praktijksituaties die om oplossingen vragen worden beschreven waarbij concrete oplossingsrichtingen worden aangereikt. De verschillende hulpkaarten tenslotte zijn te gebruiken als een handzame tool tijdens analysebijeenkomsten van een VIM-/calamiteitencommissie.

Terug