PRISMA in de praktijk, basistraining

Doelgroep
 • Medewerkers die lid zijn van (decentrale) VIM-/calamiteitencommissies in zorginstellingen.
 • Zorgmedewerkers die anderszins kennis moeten/willen hebben van incidentenanalyse volgens de PRISMA-methode.
Doel
 • De deelnemer is na afronding van de training in staat zelfstandig incidenten te analyseren volgens de PRISMA-methode en daarover adviserend te rapporteren.
Inhoud
 • Kennismaken met de basisbegrippen van de PRISMA-methode.
 • Maken van een reconstructie en een oorzakenboom van een incident.
 • Leren incidenten te analyseren naar basisoorzaken en deze van een classificatie te voorzien.
 • Oefenen met casuïstiek, gericht op de basisbegrippen.
 • Integreren van theorie en praktijk aan de hand van door deelnemers ingebrachte casuïstiek uit de dagelijkse praktijk.
 • Formuleren van verbetervoorstellen op afdelings-/instellingsniveau.
 • Bekend worden met de basisgbegrippen van een IGJ rapportage.
 • Enige kennis opdoen van interviewtechnieken.
Duur
 • Het tijdsbeslag is 12 uur, verdeeld over 3 niet-aaneengesloten dagdelen van elk 4 uur.
 • Van de deelnemers wordt daarnaast verwacht dat zij zelf uitgewerkte casuïstiek inbrengen (huiswerk).
Algemeen
 • Groepsgrootte, vanuit didactisch oogpunt, maximaal 12 deelnemers.
 • Elke deelnemer ontvangt bij voldoende actieve deelname na afloop een certificaat.
 • De training is ABAN geaccrediteerd met 12 punten.

Heeft u interesse of wilt u nog aanvullende informatie, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.