PRISMA in de praktijk, opfristraining

Doelgroep
 • Medewerkers die voorheen een PRISMA-basistraining hebben gevolgd en behoefte hebben aan het opfrissen van hun PRISMA-kennis.
Doel
 • Het opfrissen van de eerder opgedane kennis, aan de hand van zelf ingebrachte/uitgewerkte casuïstiek, waarbij de door de deelnemers aangegeven hiaten in kennis leidend zijn.
Inhoud
 • Opfrissen van de basisbegrippen van de PRISMA-methode.
 • Hernieuwd oefenen met casuïstiek, gericht op de basisbegrippen.
 • Integreren van theorie en praktijk aan de hand van door deelnemers ingebrachte casuïstiek uit de dagelijkse praktijk.
 • Formuleren van verbetervoorstellen op afdelings-/instellingsniveau.
 • Behandelen van door deelnemers aangedragen onderdelen.
Duur
 • Het tijdsbeslag is 8 uur, verdeeld over 2 niet-aaneengesloten dagdelen van elk 4 uur.
 • Van de deelnemers wordt daarnaast verwacht dat zij zelf uitgewerkte casuïstiek inbrengen (huiswerk).
Algemeen
 • Groepsgrootte, vanuit didactisch oogpunt, maximaal 12 deelnemers.
 • Elke deelnemer ontvangt bij voldoende actieve deelname na afloop een certificaat.
 • De training is ABAN geaccrediteerd met 8 punten.

Heeft u interesse of wilt u nog aanvullende informatie, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.