Ingewiets Hemmes

Motto: op een goede afdeling zijn veel meldingen.

Ingewiets nam, na 8 jaar gewerkt te hebben als inspecteur voor de gezondheidszorg, afscheid met het geven van 4 workshops kennismaking met PRISMA voor 400 medewerkers uit verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarna begon een nieuwe carrière als docent/senior consultant bij MedInsight voor wie zij de PRISMA hands-on trainingen vorm geeft.

Het belangrijkste motief voor Ingewiets bij het overdragen van de kennis met betrekking tot het PRISMA-model is haar overtuiging dat het mogelijk is een objectiever oordeel over de gebeurtenis zoals die zich heeft voorgedaan te krijgen dan traditioneel gebeurt. Het kunnen herleiden van een ongelukkige samenloop van omstandigheden naar meer dan alleen technische, organisatorische en menselijke aspecten is voor haar nog altijd het ultieme doel.

Ingewiets is op dit moment actief op de volgende gebieden:
  • Docent trainingen en workshops Veilig Incident Melden (VIM) volgens de PRISMA-methode
  • Ambassadeur geweldloze communicatie
  • Ambassadeur beroepseer
Pauline Zweekhorst

Motto: het is de vraag die ons ontwikkelt, dus... blijf vragen.
De vraag hoe mensen, professionals, teams en organisaties leren en zich ontwikkelen, loopt als een rode draad door de loopbaan van Pauline Zweekhorst heen. Vanuit een onderwijskundige achtergrond heeft zij inmiddels jarenlange ervaring als beleidsadviseur in diverse velden van de gezondheidszorg, vooral thuiszorg en ziekenhuizen. De opkomst van het Veilig Incident Melden in ziekenhuizen en de methodische incidentenanalyse die daarbij hoort, is voor haar een buitengewoon boeiend terrein.

De PRISMA-methode helpt beroepsbeoefenaren om zo veel mogelijk lering te trekken uit ervaringen met situaties die niet zijn gelopen zoals de bedoeling was. Het biedt een uitgekiende combinatie tussen enerzijds een actief organisatie-leren en anderzijds het concreet werken aan kwaliteit waaraan iedere professional kan bijdragen.

Pauline is op dit moment werkzaam als senior beleidsadviseur Kwaliteit.