Bestelinfo

Het leerboek PRISMA Praktisch (ISBN 978-90-8306565-6) is uitgegeven in eigen beheer en
alleen (nog) beschikbaar als e-book.
Het e-book (epub bestand) is te bestellen middels onderstaand formulier voor € 12,50 per stuk (incl. btw).

Het totaalbedrag van de bestelde e-books dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer
NL89 RABO 0141 3396 75 t.n.v. MedInsight B.V. onder vermelding van e-book en uw naam.

Na ontvangst van uw bestelling en betaling sturen wij u een link (7 dagen geldig) per besteld
exemplaar waarmee u het e-book kunt downloaden. Ten behoeve van uw administratie ontvangt
u dan ook nog een factuur.

                                                                                                                                    bestelformulier